Sławomir-Wiktor Wnuk, Adwokat-Radca Prawny

  • Absolwent Wydziału prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
  • W 1994 r. wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
  • W 1999 r. wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
  • Od 1 stycznia 1996 roku prowadzi kancelarię radcy prawnego w Warszawie przy ul. Smolnej 36/2.

Od niemal 20 lat Kancelaria zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, a w szczególności szeroko rozumianym procesem przekształceń własnościowych.


Zasiadał w Radach Nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek z kapitałem prywatnym. m.in. 

  •  w 1991 r. powołany przez Ministra Przekształceń Własnościowych do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Mięsnego „Tormięs“ S.A, gdzie od grudnia 1995 r. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej;
  • w 1992 r. powołany do Rady Nadzorczej Widzewskiej Fabryki Nici „Ariadna“ S.A – funkcja przewodniczącego rady nadzorczej
  • 1995 r. powołany do Rady Nadzorczej PPH „Bawmox“S.A – funkcja przewodniczącego.
  • 1996 r. powołany do Rady Nadzorczej PZZ „Płock“ S.A – funkcja przewodniczącego
  • były członek Rady Nadzorczej Żeglugi Bydgoskiej
  • były członek Rady Nadzorczej Trakcja Polska S.A.


Kancelaria obsługuje przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w zakresie prawa cywilnego gospodarczego i podatkowo-finansowego. Kancelaria specjalizuje się w procesach inwestycyjnych w tym w zakresie prawa budowlanego i procedury FIDIC. Dodatkowo Kancelaria specjalizuje się w przekształceniach podmiotów gospodarczych w spółki prawa handlowego, fuzjach, podziałach i przejęciach.