O Kancelarii

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm, udziela porad prawnych, opracowuje opinie prawne, sporządza i negocjuje umowy, prowadzi windykację należności, reprezentuje strony przed sądami i organami administracyjnymi.

Obecnie kancelaria specjalizuje się m. in. w :

  • prawie cywilnym
  • prawie gospodarczym z prawem handlowym oraz ustawie o rachunkowości
  • prawie budowlanym
  • procedurach FIDIC
  • prawie podatkowym
  • prawie administracyjnym
  • sprawach podatkowych w bankowości inwestycyjnej
  • audytach podatkowych dotyczących optymalizacji podatkowej firm (tax planning)
  • bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsięwzięć
  • leasingu.

Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze w tym spółki prawa handlowego. 

Kancelaria prowadzi postępowania sądowe, cywilne, gospodarcze, sprawy podatkowe, administracyjne, przed organami administracji, Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.